Category Archives: Kinh nghiệm hay

19 KỸ THUẬT BỐ CỤC NHIẾP ẢNH CHUYÊN NGHIỆP

Trước hết chúng ta phải xác định “bố cục” là gì. Nó chính là cách bố trí các yếu tố khác nhau trong một khung cảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ thuật bố cục nổi tiếng nhất: Quy tắc một phần ba. 1. QUY TẮC MỘT PHẦN BA Quy tắc một phần ba […]